Dünyanın En Küçük Memeli Hayvanı : Soreksler

Daha Önceki zooloji kitapları genellikle maymungillerle başlamaktaydı. İn­sanoğlu da reelinde bu gruptan ol­duğu için maymungiller, hayvanlar arasında birinci ve en ileri olmak niteliğine lâyık görülmüştü. Hakikat­te ise maymunlar ancak bir bakım­dan değişik hayvanlardan ileridirler. Beyinlerinin bazı kısımları ve özellik­le insanlarda suçlama eforunu kon­trol eden kısım olan gerçek beyin, on­larda epeyce gelişmiştir. Yoksa bir­çok hayvan görme, duyma, koku alma, güç ve beden büyümesi ba­kımlarından onlardan daha ileridir.

Bu maymun cinsleri azaları arasında akıl yapıları bakımından da çok fark var­dır. Meselâ, makilerde, vasati me­melilerden daha ileri bir zeka göze çarpmaz. Buna karşılık reel may­munlar, mesela, tepelerinde asılı bir gıdaya uzanabilmek için ellerinin altındaki cisimleri üst üste yığmak­la bir tür suçlama eforları oldu­ğunu kanıtlaymışlardır. Orangutan ’ın beyni insanınkine eş, fakat bü­yüklük ve ağırlık bakımından şüp­hesiz onun seviyesini ulaşamaz. Kü­çük maymunların beyin ağırlıkları ise bedenlerine mukayeseyle değişik meme­lilerin çoğundan fazladır.

Maymun Cinsleri Nasıl Hareket Eder?

Bu hayvanların çoğu tropikal ayrıl­gelerde yaşarlar. Genel olarak on­lara, Ekvator ’u çevreleyen kuşağın daha kuzeyinde veya güneyinde tesadüfmekteyiz. Dört büyük insansı may­mun, başka bir deyişle şempanze, orangutan, jibon ve goril de bu sıcak bölgede ya­şarlar.

Babuin ve tırmanamayacak kadar ağırlaşan yaşlı goril gibi bazı aza­lerin dışındaki tam maymungiller müddetlerinin çoğunu ağaçların üze­rinde geçirirler. Bu hayvanlarda çe­viklik ve hareketlerin koordinasyo­nu ön plândadır. Bir hayvanat bahçesini ziyaret edince, bir maymunun veya yakın akrabalarından birinin ellerine dik­katle bakın. Yükseklerdeyken, onla­rın o mükemmel hareket hürlüğü­ne nasıl eriştiklerini anlarsınız.

Maymungillerin ellerinin ve ayak­larının beşer parmağı vardır. Pençeli olan makilerle marmosetler bu kaidenin dışındadırlar. Maymunların çoğunda başparmağın değişik parmaklardan ayrı olması, hayvanın yakalamak istediği cisimleri pres gibi anlamasını muhtemel kılar. Maymunlar kollarını öne ve arkaya doğru da özgürce sallayabilirler. Bu grubun tipik azaları dört ayak üzerinde yürürlerse de, daha ileri bir büyüme seviyesindeki cins­ler dik durup insan gibi iki ayak üzerinde yürüme eylemini göste­rirler.

Maymunlar Ne Yerler?

Maymunun suratına da dikkatle ba­kın. Hayvanın suratının ve çenesi­nin ne kadar kısa olduğu dikkatinize sürükleyecektir. İleri maymunların insanınkine benzeyen bir ağzı ve otuz iki dişi vardır. Bu dişler değişik hay­vanlardaki kadar ustalık kazanma­mıştır. Maymunlar genellikle otsul­durlar, Çoğunluğu meyve, yaprak, çiçek vs. ile beslenir. Fakat kimile­rı yumurta, haşere, hatta kuş gibi hayvansal yiyecekler de yerler. Bu hayvanların bir kısmı sudan beğenirler ve büyük bir ustalıkla yüzüp dalabilirler, fakat reel an­lamda suda yaşayan hayvanlar de­ğillerdir. Maymunlarla insansı may­munlar gündüzün hareket halinde­dirler, geceyi ise dinlenerek ve yat­yarak geçirirler. Fakat maki, lori ve galago gibi bazı cinsler değişik hayvanlara uyarlar. Geceleyin ayak­ta olmalarına karşılık, gündüzün yatar ve dinlenirler. Bundan dolayı da burunları başka hayvanlarınkinden kısadır. Kulakla­rı iyi gelişmiştir.

sizlere petbilgileri.com farkıyla sunulmuştur

Cevap bırakın