Hayvanlar nasıl uyur ?

Filler, atlar fareler nasıl yatar ? Fillerin nöbetçisiz pek yatamadıklarını, bazı Afrika balıklarının, susuz nehir yataklarında «kuru uyku» ya uyuduklarını, kimilerinin de horladıklarını öğrenir misiniz?

Köpekler nasıl yatar ?

Çoban köpeği yatmaya karar verdiği süre her zaman aynı hare­ketleri tekerrürler. Evvel esner ve gerinir, sonra ayağa kalkarak köşedeki, her zamanki yerine yürür, birkaç kere kendi çevresinde döner, en sonunda da külçe gibi yere çökerek başını ön ayak­larının üzerini yaslar. Aşina olduğu kimselerin gidip gelmesi, çoban köpe­ğini uykusunda hiç rahatsız etmez. Ama bir yabancı yanaşmaya görsün… Çoban köpeği o zaman şipşak homur­danmaya başlar, ensesindeki kıllar di­ken diken olur, adaleleri gerilir, sonra hayvan birden arı sokmuş gibi havla­yarak ayağa fırlar. Köpek nasıl oluyor da derin uykudayken ya­bancıların ayak seslerini ta uzaktan ayırt edebiliyor? Bu, bir tabiat gizemidir.

Tam memeliler çok uyku yatarlar. Bir köpek belki 5 gün yemeksiz yaşayabilir, ama 5 günlük uykusuzluğa katlanamaz. Gündüzün uyuk­lar, fakat en küçük bir risk karşı­sında, şipşak uyanır. Gündüzün uyuklayanların arasında kediler, atlar ve inekler de vardır. Sarihte yatan kedi­ler, öğle uykuları için muhtemel mer­tebe yüksek yerler veya çevreyi çitle çevrili bahçeler seçmek suretiyle ken­dilerini risklerden gözetirler.

Yabani Hayvanların Uykusu

Yabani hayvanların bir hayliyi ancak ortalık kararırken bütün anlamıyla uyanır. Geyik cinsleri günün en büyük kısmını yarı uyku halinde geçirirler. Tilki de yorucu bir geceden sonra dinlenmek üzere emin bir yere sokulur. Duyma ve koku alma duyguları bu arada her an kaçmaya hazır olmasını sağlar. Buna karşılık sansarın uykusu o kadar ağır­dır ki, uyanması için gerçekten şiddetli bir hengamenin kopması gerekli kazanç.

Kendine Yatak Yapan Hayvanlar

Hayvanların çoğu ortamda bulduk­ları otları, yaprakları ve dalları kendilerine yatak yaparken, şempanzeler sar­maşıkların arasında, yapraklar ve kü­çük dallarla astarladıkları bir tür ha­mak bedene getirirler. Kocaman bedeni olan filler nasıl yatar derseniz, fil gibi sürü hayvanlarının, dinlendikleri yerlerin et­rafına nöbetçiler yerleştirdiklerine dik­kat edilmiştir. Özellikle Hindistan ’da güçlü erkek filler ancak birkaç erkek fil nöbete geçtikten sonra yere çökmektedirler.

Kuşlar Nerede Yatar ?

Kuşlar yuvalarını yalnızca kuluçkada oturmak ve yavrularını barındırmak
için kullandıklarından, geceyi geçirmek üzere kendilerine bir ağaç ararlar. Ses­siz ve uysal bir yerde olmasına dikkat edilen bu ağaç, çok kere tam bir kuş sürüsüne tünek misyonu görür. Martı gibi deniz kuşları uykudayken minik dalgaların üzerini çekilir­ler, ördeklerle kazların da suyun üze­rinde yattıkları dikkati sürükler.

Balıklar nerede ve nasıl yatar ?

Alabalıklar, turna balıkları ve havuz balıklarının görünüşe bakılırsa derin bir uykuları yoktur, yalnızca uyuklar gö­rünmekte ve en küçük bir risk karşısında şimşek gibi harekete geçmek­tedirler. Öyle iken alimler Amazon akarsusunda uykuda derin soluklar alan, hatta horlayan bir balık keşfetmişlerdir. Bir İngiliz kurulu da Batı Afrika ’da, başını kuru bir kum istifinin içine sokan, sonra suya salıverilince ok gi­bi yüzüp giden bir balığa tesadüfmüş­tır. Bu vaziyetin nedeni kolaydır: Bir­çok Afrika akarsuları bazı mevsimler­de kurur. Balıklar bu felâketi ancak yukarıyada tanım edilen, kuru uykuya yat­mak suretiyle atlatabilirler. «Kuru uy­kuları», herkesçe öğrenilen bir hayli hay­vanların kış uykusunu hatırlar.

Hayvanlar Rüya Görür Mü?

Köpekler uykuda homurdanır ve diş­lerini gösterirler. Kediler ise tırnaklarını çıkarırlar. Atlar gene uykuda acı acı kişner. Fillerle maymunların da ormanda uykudayken boru gibi sesler çı­kardıkları ve çığlıklar salıverdikleri olur. Rüya mevzusu, hayvanlar dünyası­nın henüz iyice aydınlatılmamış güzergah­lerinden biridir. Bununla birlikte me­meli hayvanların, arada bir insanlar gi­bi, düşte vahim serüvenler yaşadık­ları söylenebilir. Bu arada av köpekleri­nin uykudayken bir av sırasındaki koşu, havlayış ve atak gibi hareketlerini en ince teferruatına varıncaya kadar yinelediklerine dikkat edilmiştir.

Uçarak Yatan Kuş

İsviçreli kuş uzmanlarından Weitnauer, kırlangıç ailesinden bazı kuş­ların geceleyin gökte gözden kaybolduk­larına ve ancak sabah erken döndüklerine dikkat etmişti. Weitnauer bir gün bu kuşları uçakla takip etti. Ne­ticede son birkaç tanesini 1500 metre yükseklikte buldu. Bu kuşların gökte geceleyip gecelemedikleri suali bugün için hâlâ netlikle yanıtlandırılama­mış bazı problemler arasında bulun­maktadır.

sizlere petbilgileri.com farkıyla sunulmuştur

Cevap bırakın