Köpeklerde Ağız, Göz ve Kulak Hastalıkları

» Köpeklerde Göz Hastalıkları
» Köpeklerde Ağız Hastalıkları
» Köpeklerde Kulak Hastalıkları

Köpeklerde Ağız, Göz ve Kulak Hastalıkları

KÖPEKLERDE GÖZ HASTALIKLARI

Konjunktiva İrini

Konjuktiva irini göz kapakları içinde uzanan pembe dokunun şişmesidir. Göz ile göz kapaklarının birleştiren çeper alt göz kapağının alta üst göz kapağını da yukarıya sürükleyerek görülebilir.

Sebepleri

Enfeksiyon bakterisel, virütik, mantarsal bu daha çok genç hayvanlarda görülür ve değişiği köpeklere de geçebilir.

Alerji.
Göz kapağındaki bozukluklar.
Gözyaşı imalinin olmaması.
Kimyevi tahriş.
Palavracı nesne.

Gözdeki Bulguları

Kızarıklık
Şişme
Çıkarma, akıntı sulu, sümüksü, iltihap
Acı veya kaşıntı

İlk dayanak

Muhtemel olduğunca acele, hayvanı bir baytara rehabilitasyon ettirin.

Yuvasından Çıkmış Göz

Sebepleri

Bu yaralanmalar çoğunlukla travma suratından oluşur ancak, bunlar özellikle pekingese türü ufak burunlu ve büyük gözlü köpeklerin enselerinden şiddetle çekilmesi ve yakalarının çekilmesi sebebi ile de oluşabilir.

Bulguları

Gözün bir ya da ikisinin yuvasından fırlaması

İlk dayanak

1- Sterilize göz losyonu uygulayın veya gözü gazlı bir bez, sterilize göz losyonu sürülmüş pak bir bez veya sterilize petrol bazlı bir göz mehlemi ile kaplayın. Bu hayvanınızı baytar muayenehanesine götürürken gözü kurumakta gözetir
2- Hayvanı en acele biçimde bir baytar muayenehanesine götürün. Gözü gözetmek için oldukça kısa bir zaman vardır, o surattan geciktirmeyin
3- Hayvanın boynuna bir kayış takmayın. Yapabiliyorsanız. Hayvanı taşıyın.
4- Hayvanı gözünü kaşıması veya eşelemesine izin ermeyin.

Gözde Yabancı Nesneler

Yabancı nesneler genelde kornea gözün dış tabakayı veya konjonktiva göz kapaklarının içi ve göz çukurunun tüm kısımlarında uzanan yumuşak, pembe dokular üzerindedir.

Sebepleri

Gözdeki yabacı nesnelerin en yaygını nebat parçalarıdır ama göze saplanmış daha bir hayli nesne vardır. Basmakalıpta nesneler ya uçan parçacıklar ya da nebata sürtünme yoluyla göze girer.

Dikkatli olunmalı; Başlarını araba sırçasından çıkara köpekler uçan parçacıklardan yaralanabilir. Hayvanınızı hareket eden rastgele bir vasıtanın içinde tehlikesiz biçimde tutun ve asla hayvanı art sarih bir pikabın arka kısmında taşımayın.

Bulguları

Şişme
Kızarıklık
Gözü eşeleme
Gözleri kısarak bakma
Sulanmış gözler
Keskin yabancı nesne

İlk dayanak

1- Gözün bol ölçüde çeşme suyu veya sterilize tuzlu göz losyonuyla usulca yıkayın. Tuzlu sterilize göz losyonu daha çok seçim edilir; rastgele bir eczanede bulunabilir ve ilkyardım çantanızda kesinlikle yer almalıdır.

2- Tüm yabacı nesnelerin gittiğinden emin olmak için gözü iyi bir ışık kaynağı ile araştırın. Şayet nesneyi su akıtarak çıkaramıyorsanız, göz yuvarlağının deliyor gibi görünüyor veya göz çok tahriş olmuş görünüyorsa, köpeğinizi i şipşak bir baytara götürün.

Kiraz Göz

Kiraz göz üçüncü göz kapağı altındaki dokunun şişmesi ve dışarı çıkıntı yapması gidişatıdır. Üçüncü göz kapağı basmakalıpta burnun yanında gözü kenarındaki daha pespaye kapağın altında yer alır. Bu gidişat genç köpeklerde daha yaygındır.

Sebepleri

Türe has hastalıklar, cocker spaniel gibi
Göz enfeksiyonu.

Bulguları

Üçüncü göz kapağı dışarı fırlar ve aralıksız görülür.
Üçüncü göz kapağı kırmızı ve şiştir.

İlk dayanak

Genellikle bu gidişat cerrahi müdahale ile bir baytar tarafından düzenlenmelidir. Bazen ilaç rehabilitasyonu tek başına işe fayda ancak bu yalnız gidişat erken ele alınırsa olasıdır.

KÖPEKLERDE AĞIZ HASTALIKLARI

Ağzın esas misyonu besinleri aImak ve ufak parçalara ayırarak sindirim uzuvlarına eriştirmektir. Dişler bu işlevin ehemmiyetli bir parçasıdır. Doğumdan sonra birkaç hafta içinde süt dişleri çıkar. Süt dişleri geçicidir ve 28 adettir.

Bunlar zaman içinde düşerler ve yerlerine kalıcı dişler çıkar. Kalıcı dişler 7 aylık iken bitirilir ve 42 adettir.

Diş değiştirme yarıyıllarında arada sırada ağızda, sızı olabilir veya hayvan diş düşünceye kadar yemek yemeyebilir.

Bu yarıyıldaki hayvanların ağzı muhtemelse haftada 1-2 kere hakimiyet edilmelidir. Diş eti kaşıntısını gidermek için köpeğe çiğneyebileceği oyuncaklar, kemirme ipleri ile oynama fırsatı tanınmalıdır. Şayet 6 ayı geçmesine karşın süt dişleri hala düşmediyse, baytar doktora başvuru edilmelidir. Doktoriniz düşmemiş süt dişlerini sürükleyerek, kalıcı dişlerin bayağı yerlerinden çıkmasına dayanakçı olacaktır.Köpek 10 haftalık olduktan, sonra parmağınızla ve bir ölçü enzimatik diş pastaları kullanarak diş etlerine masaj yaparsanız, ileride diş ve ağız pakliği mevzusunda güçlük sürüklemezsiniz.

Dişin Yapısı

Bir diş taç dişin görünen kısmı ve kök dişetine defineli kısmı olmak üzere 2 kısımdan ibarettir. Diş en dışta mine katmanıyla kaplıdır. Mine katmanı altta bulunan ve alıngan bir katman olan dentini gözetir.

Dişin ortasında pulpa boşluğu vardır. Burada kan damarları ve asaplar bulunmaktadır. Diş çene kemiği içerisinde semen katmanıyla tutunur. Taç kısmının tabanı dişetiyle örtülüdür. Kesici dişler ve köpek dişleri tek köklüdür ve kökü ile taç kısmı hemen birbirine denktir. Önazı dişleri, üst son önazı dişi hariç 2 köklüdür. Azı dişler 3 köklüdür ve çekimleri güçlük talep eder.

Dişlerle Alakalı Meseleler

Düşmemiş Süt Dişi – Özellikle köpek, süt dişleri düşmez ve kalıcı dişlerin pozisyonunu bozarlar. Bunların 6 aydan sonra çekilmesi gerekir.

Plak – Dişin taç kısmı üzerinde besin ve bakterilerin oluşturduğu filmdir. Şayet sert yiyecekler kuru mama gibi ve fırçalama suretiyle uzaklaştırılamazsa, kalsiyum tuzlarının üzerinde birikimiyle diş taşları oluşur.

Tartar / Diştaşı – Kahverengi bakteri ve tuz birikimidir. Dişin çürümesine neden olabileceğinden, baytar doktorca arınılması gerekir.

Periodontal dişeti hastalıklar, dişlerinde plak veya tartar yaradılışı yaşayan köpeklerde çok yaygındır.

Koruma – Sert gıdalar ve kemik verilerek plak ve taş yaradılışı önlenmeye çalışılmalıdır. Ancak, ne yazık ki ufak ırk köpekler daha ziyade yumuşak besinleri seçim ederler. Bu cinslerde kumpaslı fırçalama yapılmalıdır.

Rehabilitasyon – Kumpaslı diş taşı pakliği, genel anestezi uygulanarak, baytar doktorların çoğu tarafından yapılmaktadır. Daha kısa müddette ve daha iyi arınma sağlamak için ultrasonik arınıcılar da kullanılmaktadır. Ancak gözetici bakım ve rehabilitasyonların çoğu kere kumpaslı yapılamaması sebebiyle ciddi periodontal hastalık büyümekte, diş etleri çekilmekte, enfekte olmakta ve çekimden başka derman kalmamaktadır.

Periodontal hastalık – Plak ve diştaşı neticeyi diş etlerinde oluşan hastalıktır. Plak ve diş taşlarının dişetlerini tahriş ederek oluşturduğu yangıya gingivitis denir. Diş eti cebinde yerleşip, ilerleyerek dişin kaybına neden olabilir.
Diş Çürüğü – İnsanlardakine göre daha az mesele olmaktadır. Zaman zaman azı dişlerinde görülür. Özellikle fazla çikolata yiyen köpeklerin meseleyidir. Dişin restoratif rehabilitasyonu gerekir.

Kırık Diş – Müzakere, kaza ve sert cisimleri ısırma neticeyi diş kırılabilir. Bu vaziyette kırığın eriştiği seviye göz önünde bulundurularak diş dolgusu ya da kanal rehabilitasyonu yapılır.

Diş Bakımı Nasıl Yapılır?

Günlük Bakım

Günlük olarak dişlerin pakliği yapılmalıdır. Bu dişlerin, pakliğine dayanakçı olacak yiyeceklerin örn., pres kemik verilmesiyle de basitçe yapılabilir. Ayrıca piyasada satılan kuru mamalar da verimlidir. Yaşlı hayvanlarda bunun yanı gizeme dişlerin haftada 2 kez arınılması verimlidir. Parmağa takılan diş fırçaları ve yutulabilir kalitede diş pastaları macunları bu iş için uygundur.

Periyodik Bakım

Şayet kumpaslı olarak diş bakımı sağlanıyorsa ilave bir periyodik bakıma lüzum yoktur. Günlük bakım uygulanmayan ve yumuşak besinlerle beslenen köpeklerin 6-12 ayda bir kez kesinlikle dişleri baytar doktora tetkik ettirilmelidir. Diş üzerinde biriken plak ve taşların dişeti hastalıkları ve ağız kokusuna neden olacağı unutulmamalıdır. Böyle dişlerin ise baytar doktor tarafından genel anestezi altında arınılması zorunludur.

KÖPEKLERDE KULAK HASTALIKLARI

Kulak Hastalıklarının Bulguları

1- Kulaktan gelen makûs koku.
2- Kulak veya başın çoğalan oranda tırmalanması veya kaşınması.
3- Kulakta hassasiyet.
Genelde kulakta hastalık neticeyi oluşan sızıdan kaynaklanır.
4- Başın bir tarafının aralıksız sallanması.
5- Siyah veya sarımsı renkte kulak akıntısı.
6- Kulak kanalı veya kulak kepçesinin kırmızımsı ve kabarık gözükmesi.
7- Tavırlarda uysallık.
Bunalım, fazla duyarlılık gibi metamorfozlar görülür.
8- Kulakta fazla ölçüde koyu kahverengi kulak lekeyi birikir.
9- Denge ve dinleme kayıpları ve hareketlerde geçimsizlik.
10- Kanlı veya kahve çekirdeği kırıntısı biçiminde kulak akıntısı.

Kulak Hastalıklarının Sebepleri

Bazı köpek ırkları değişik köpek ırklarına kıyasla kulak hastalıklarına daha yatkındırlar. Sarkık kulaklı veya kulak kepçesinin iç suratı tüylü ırkları kulak hastalıklarına daha yatkındır. Köpeklerde alerjiler de kulak hastalıkları için tehlike oluşturmaktadır.

Kulak Hastalıkları

Dış kulak kanalının yangısına otitis externa, orta kulak yangısına otitis media denir. Bu hastalıklar genellikle bakteri ve mayalardan kaynaklanır. Kulak lekesinin veya akıntısının fazla birikmesi, kanalı tıkayan tüyler, kulak kanalına giren yabancı cisimler kulakta hastalıklara neden olurlar. Kulak enfeksiyonlarında sebebi ararken süratli davranmak gerekir zira kulak enfeksiyonları evcil hayvanınızın rahatını ciddi bir biçimde bozar. Bakteriyel kulak enfeksiyonlarında antibiyotikler, mayalardan oluşan kulak enfeksiyonlarında antifungal ilaçlar kullanılır. Kulak hastalıkları bazı hormonal bozukların, alerjilerin veya genetik hastalıkların bulgusu olarak da sarihe çıkabilir. Baytar doktorunuz evcil hayvanınızı tetkik ederek kulak hastalığının teşhisini koyabilir ve uygun rehabilitasyona başlayabilir.

Kulak Uyuzu

Evcil hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan ve süratli bir biçimde bulaşan asalaklardır. Şiddetli kaşıntı en sık karşılaşılan bulgudur. Kulak uyuz faktörleri siyah renkli, çok basitçe bölünebilen, kahve telvesi görünümünde kulak akıntısına neden olur.

Kulak Kepçesinin Hematomu

Kanın kulak kepçesinde ten altında bir araya gelmesidir. Kulağa gelen sert darbeler, kulağın tırmalanması veya başın şiddetli sallanması kulakta hematoma neden olur.

Dinleme Kaybı

Genellikle yaşlılık ile beraber büyür, travma, yüksek ses, enfeksiyonlar veya genetik bozukluklar neticeyi sağırlık büyüyebilir.

Kulak Hastalıklarından Korunma

Evcil hayvanların kulaklarını uygun solüsyonlarla arınılması kulak sıhhatleri için yeterli esas bir usuldür.

Kulak Damlası veya Pomatların Kedi ve Köpeklere Uygulanması

Kullanılacak maddelerin uygun dozunu hesaplamak için kullanma direktiflerini dikkatlice okuyunuz. Köpeklerde kulak kepçesi başın üst tarafında yakalanarak kullanılan madde kulak yolunun taban kısmına bunalır. Kullanılan ilacın kulak yolunun derin kısımlarına ilerlemesi için kulağa kibarca masaj yapılır.

sizlere petbilgileri.com farkıyla sunulmuştur

Cevap bırakın