Köpeklerin Eğitiminde Temel Komutlar

Köpek eğitiminde, Köpekleri hakimiyet altında yakalayabilmek emeliyle muhakkak başlı komutlar vardır.

1- “İzle!” Komutu: Bu komut, Köpeklerin özgürce yürümesini ya da sahibinin yanında yürümesini sağlamak için verilir. Bunun için Köpek ’in boynunda tasma bulunur. Köpek eğiticisi, elindeki kayışla yürümeye başlar. Yürürken “izle!” komutu vererek yürür. Eğitimler her gün maksimum yarım saat müddetle verilmelidir. Aksi taktirde Köpek bunalacak ve eğitimden yeterli yarar sağlanamayacaktır.

2- “Dur!” Komutu: Bu komut, sahibi tarafından Köpek ’in yapmasını istemediği gidişatlarda söylenilir. Köpek, eğitimi aldıktan sonra her ne yapıyor olursa olsun durup bekler. Bunun için Köpek yürüme halindeyken, Köpek eğiticisinin elinde bulunan kayışla Köpeğin burnuna doğru deyerek maniler ve bu sırada “dur!” komutunu verir. Köpek hareket ederse tekerrür “dur!” komutu ya da “hayır!” komutu verilir. Köpek durduğunda mükâfatlar verilerek bu tutumunu tamamen özümsemesi sağlanır. Aynı biçimde daha sonraki zamanlarda “otur, yat, gel” gibi komutlar, yeniden aynı usulle Köpek ’e özümsetilir.

3- “Otur!” ya da “Çök!” Komutu: İkisi de aynı anlama geldiği için birisini kullanmak yeterlidir. Bu komutun emeli, Köpek yürürken ya da uyurken komutu aldığı anda oturmasının sağlanmasıdır.

Öncelikle Köpek, “izle” komutuyla yürütülür. Ardından “dur” komutuyla Köpek durdurulduktan sonra eğitici, eliyle köpeğin kalçasından hafifçe bastırarak oturması sağlanır. Komut bütün anlamıyla yerine getirilinceye kadar “otur” komutu vermeye devam edilir.

Bu komutların Köpeklere bütün anlamıyla özümsetilmesi için mükâfat ve ceza usullerinin büyük verimi vardır.

Hayvan Sitesi

sizlere petbilgileri.com farkıyla sunulmuştur

Cevap bırakın