Maymun Nasıl Görür? Kuyrukları, Sesleri, Sosyal Hayatları ve Dahası

İnsansı maymun cinsinin kuyruğu yoktur. Fakat maymun cinslerinin hemen hemen tam öbür azaları genellikle uzun ve iyi­ce gelişmiş bir kuyruğun sahibidir. Bundan, ağaçların üzerinde denge­lerini sağlamak yolundan yararlanır­lar. Güney ve Orta Amerika may­munlarının çoğunda kuyruğun, ek olarak sarılma ve kavrama hüneri de vardır. Bundan dolayı da aşırıdan bir el gibi kullanılır. Daha Önceki Dünya maymunlarında bu tip kuyruğa tesadüfmeyiz.

İlkel ve ileri maymunlarda araştır­meye bedel başka özellikler de var­dır. Hayvanat bahçesinde babuin ’lere ve mandril ’lere baktığınız za­man, kaba etlerindeki kaba ve pü­rüzlü yamalar şipşak dikkatinizi çe­ker. Bunlar, senenin bazı mevsimlerin­de parlak bir renge bürünürler. Ba­zı maymunlar sakallıdır. Hepsinin bedeni kıllarla kaplıdır.

Bu mahlukatların çıkardıkları ses­ler değişik değişiktir. Mesela, gorilin gırt­laktan kopan bir kükremesi vardır. Şempanze ise havlamaya eş bo­ğuk bir ses çıkarır. Jibon ile uluyan maymunun sesleri o kadar gürdür ki, bir buçuk km, hat­ta daha uzak mesafeden duyulabi­lirler. Çoğu maymun ıslığımsı ve sanki ağlamaklı bir ses çıkarır.

 

MAYMUN GÖZLERİ BELİRGİNDİR

Ağaç üzerinde yaşayan bir hayvan için, görüşün bariz olması birinci derecede ehemmiyetlidir. Makilerin, may­munların ve insansı maymunların kocaman gözleri vardır. Bu gözler, öbür hay­vanlara mukayeseyle suratlarının daha önündedir, böylece düz bir hat ha­linde ileriye bakmaları ve sık yağ­murlu, darmadağınık ormandaki bit­ki kümelerinin ötesini görmeleri muhtemel olur.

Maymunlarla insansı maymunlar, insan gibi çift gözle bir tek fotoğraf görürler; derinlik görüşleri de ku­sursuzdur. Kimileri renk de görür­ler. Öbür hayvanlardan değişik ola­rak, cisimleri alt yukarıya bizler gi­bi gördükleri söylenebilir. Bu ağaç hayvanları için koku alma duygusu, görme kadar hayati ehemmiyet taşımaz.

 

MAYMUN DOST CANLISI BİR YARATIKTIR

Maymunların tam cinsleri çoğun­lukla klan yaşamı yaşarlar. Aile grup­ları teşkil ederler. Fakat ayrı ayrı gruplar birleşmedikleri gibi, arala­rına yabancı da kabul etmezler. Bu­na karşılık, cemiyet yaşamı yaşamak­tansa, tek başına geçinip giden mün­zevi tipler de vardır.

Erkek maymunlar aile erkeği de­ğillerdir; yavruları geliştirme ve bes­leme işini tamamıyla dişiye vazgeçer­lar. Genellikle tek olan yavrular aciz olarak dünyaya kazançlar. Dişi yavrusunu her gittiği yere taşır. Yavru çoğınlukla annesinin iki meme başından birine asılır; azıcık daha sihir­yünce de omuzlarına yerleşir. Er­kek, aile mesullüğünden tamamıy­la yoksun değildir; ailesi bir tehli­keyle karşılaştığı zaman kahraman kesilir. Böylece aileyi koruma misyonu da erkeğindir.

 

 

sizlere petbilgileri.com farkıyla sunulmuştur

Cevap bırakın