Maymunlar Ne Yer? Maymunlar Yürür mü?

Yapılan araştırmalarda dünyada 300 ’den fazla büyükbaş hayvan ırkının var olduğu tespit edilmiştir. İnsanlık için ehemmiyetli olan ise bu ırkların bereketlilikleridir. Bazı bölgelerdeki ırkların faydalarının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebi olarak büyükbaş hayvanların bulunduğu ülkelerin az gelişmişlikleri gösterilmiştir. Yetiştirildikleri bölge ve etrafın yanında büyükbaş hayvan genotipleri de bereket seviyelerinde değişkenliğe neden olmaktadır. Bazı ırklarda süt bereketliliği kimilerinde et bereketliliği daha yüksek olabiliyor. Natürel her ikisi yüksek ya da düşük olan ırklarda bulunuyor. Süt ve et bereketliliği büyük baş hayvan sınıflandırmasında en ehemmiyetli kriterdir. Bunun dışında iş eforundan tutun da teni, gübresi, boynuz ya da kemikleri gibi farklı özellikleri de yararlılıkta tesirlidir.

Dünya genelinde büyükbaş hayvanları ırklarına göre sınıflandırırken yapılan listede üç ana kategori kullanılır. Bunlardan birincisi Sütçü Irklardır; Angler, Jersey, Holştayn, Guemsey gibi sütçü ırklar bu kategoride yer alır. İkinci olarak etçi ırkları sayabiliriz; Hereford,Angus,Şorthorn,Santagertrudis,Şarole vb bu kategoriyi oluşturur. Bir de kombine ırklar vardır. Başka Bir Deyişle hem etçi hem sütçü diyebilir. Esmer,Montofon,Simental vb. kombine ırklar arasında yer alır.

 

Ülkemizdeki büyükbaş hayvan ırklarını yerli ırklar, kültür ırkları ve melez ırklar olmak üzere üçe ayırabiliriz. Yerli sığır ırklarımız arasında en yaygın olanları; İç Anadolu Bölgesinde Yerli Kara; Doğu Anadolu ’da Doğu Anadolu Kırmızısı, Ege ve Marmara ’da Boz Irk, Güney Anadolu ’da Güney Anadolu Kırmızısı gibi cinslerdir. Ayrıca Kırım Bölgesinden Kırım Sığırı, Kafkaslardan gelen Zavot Sığırı, Maraş bölgesinin minik tefek Maraş sığırı da yerli ırklarımız arasında yer alır. Kültür Irkları arasında Holstein Irkı süt faydayı açısından öne çıkar. Kültür ırkları dünyanın muhtelif bölgelerinden özel olarak yetiştirildikten sonra ülkemize getirilerek özel olarak yetiştirilen hayvanlardır.

sizlere petbilgileri.com farkıyla sunulmuştur

Cevap bırakın