Etiket: dünyanın en küçük okyanusu kuzey buz denizi

Dünyanın En Küçük Memeli Hayvanı : Soreksler

Daha Önceki zooloji kitapları genellikle maymungillerle başlamaktaydı. İn­sanoğlu da reelinde bu gruptan ol­duğu için maymungiller, hayvanlar arasında birinci ve en ileri olmak niteliğine lâyık görülmüştü. Hakikat­te ise maymunlar ancak bir bakım­dan değişik hayvanlardan ileridirler. Beyinlerinin bazı kısımları ve özellik­le insanlarda suçlama eforunu kon­trol eden kısım olan gerçek beyin, on­larda epeyce …

Dünyanın En Küçük Memeli Hayvanı : Soreksler

Dünya suratındaki en ufak memeliler soreks ailesine men­suptur. Soreks ’lerin geneli küçük­tir. En kocamanları ancak bir konut faresi ka­dardır. Köstebeklerle akraba olan bu sıçanımsı hayvanların uzun ve sivri bir başı, küçük gözleri ve yu­muşak bir kürkün içinde sanki kay­bolmuş yuvarlak kulakları vardır. Soreks ’ler toprak yüzeyinin he­men altında yaşarlar. En …