Etiket: hayvan yetiştiriciliği

Evcil Irkların Islahı ve Hayvan Yetiştiriciliği

Bir çok hayvan evcilleştirilebilir ama köpekler bunların içinde en iyi eğitilebilenlerden biri. Genellikle kaidelere uyan köpekler neye izin verdiğinizi ve neyi menettiğinizi kavrayabilecek hayvanlardır ve sahiplerinin kaidelerini çiğneyemeyecek kadar sadıklardır. Bazen sahipleri kaideleri yeterince söylemediğinde kaidelere uyan köpekler de bu kaideleri rahatlatabiliyor natürel… Kendilerine göre sahiplerinin lafından asla çıkmayan bu köpekleri …